Pardubice, 10. januára 2007 - Východočeská polícia a magistrát mesta Pardubice spoja vo štvrtok 11. januára nový komunikačný systém, ktorý umožní elektronický prenos dát v rámci priestupkovej agendy. Pardubice budú prvým mestom v Českej republike, ktorého úradníci budú dostávať od policajtov spisy o deliktoch elektronickou poštou, teda prakticky okamžite po ich vyhotovení. Pilotný projekt, na ktorom spolupracuje mesto Pardubice s Východočeské správou Polícia ČR a spoločnosťami GEMOS CZ a IBM ČR, bude po odskúšaní využiteľný vo všetkých mestách ČR.

"Spis je od samého počiatku policajta spracovávaný za pomoci výpočtovej techniky, takže výsledkom je nielen spis v listinnej, ale aj v elektronickej podobe. Prostredníctvom internetového spojenia je potom zaslaný úradu na prerokovanie. Pretože teraz pracujeme na rovnakej softvérovej platforme ako Polícia ČR, dáta z elektronického spisu nám odovzdaného sa automaticky vkladajú do nášho programu, čím odpadá strata času s ich prepisovaním, "povedal vedúci odboru vnútorných vecí pardubickej radnice Petr Kramář. Dáta, ktoré si môžu vymieňať poverení úradníci magistrátu a polície, sú kvôli ochrane pred zneužitím treťou osobou šifrované a opatrené elektronickým podpisom. Na úrade ich môže prijať iba určená osoba, ktorá disponuje tiež príslušným elektronickým podpisom.

Systém spis dešifruje a zaradí dáta v ňom obsiahnuté do programu, v ktorom sú spisy úradom evidované av ktorom sa ďalej spracovávajú písomnosti v následnom správnom konaní. Papierová podoba spisu zostáva len v jednom vyhotovení na polícii pre prípadnú potrebu v rámci odvolacieho konania alebo súdneho preskúmania. V Pardubiciach zatiaľ putujú elektronickou poštou len priestupky, ktoré skončili dopravnou nehodou, alebo stratou časti vozidla, napr. Puklice, čo je okolo 500 prípadov ročne. Predpokladá sa, že sa týmto spôsobom budú postupne odovzdávať aj ďalšie dopravné priestupky. Celý systém je postavený na programe Lotus Notes od spoločnosti IBM. Zhruba rok potom trvala úprava špeciálnej aplikácie spoločnosti Gemos CZ do súčasnej podoby, ktorá vyhovuje ako úradníkom radnice, tak policajtom.

"IBM Lotus Domino a IBM Lotus Notes spolu s aplikáciou spoločnosti Gemos CZ umožňuje nielen rýchle a prehľadné spracovanie dopravných priestupkov, ale navyše celé riešenie zvyšuje efektivitu práce a znižuje náklady spojené s komunikáciou," povedal Michal Fran, riaditeľ softvérovej divízie IBM ČR. Cieľom projektu je aktívne prispieť k elektronizácii verejnej správy. "Spoločne s krajským riaditeľstvom Policajného zboru CR chceme ukázať prelomovú cestu v tejto oblasti, takzvanom e-governmentu.

Tento, ale aj niektoré ďalšie projekty, ktoré uzreli svetlo sveta na našom magistráte, sme pripravení prezentovať na celoštátnej úrovni. Poslúži k tomu OZDOBNÉ KRYTY KOLIES- PUKLICEkonferencia Rok informatiky vo verejnej správe, ktorá sa bude konať začiatkom júna zhodou okolností tiež v Pardubiciach, "povedal tajomník radnice Stanislav Panus

magnetické tabule magnetické tabule